(0) Sản phẩm

Sản phẩm

Điều hoà Fujitsu AS-J28B Mới 2013 Điều hoà Fujitsu AS-J28B

Điều hoà Fujitsu AS-J28B

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Fujitsu AS-J28B

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: AS-J28B

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Năm sản xuất: 2015

Công nghệ: Inverter

Tính năng: Điều hòa 2 chiều, inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Fujitsu AS-Z63V2W Mới 2013 Điều hoà Fujitsu AS-Z63V2W

Điều hoà Fujitsu AS-Z63V2W

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Fujitsu AS-Z63V2W

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: AS-Z63V2W

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Năm sản xuất: 2015

Tính năng: Điều hòa 2 chiều, inverter

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Panasonic CS-224CF Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-224CF

Điều hoà Panasonic CS-224CF

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-224CF

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS-224CF

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2014

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Panasonic CS-X565C2 Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-X565C2

Điều hoà Panasonic CS-X565C2

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-X565C2

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS-X565C2

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2015

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Panasonic CS-EX286C Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-EX286C

Điều hoà Panasonic CS-EX286C

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-EX286C

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS-EX286C

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2016

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Panasonic CS-EX226C Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-EX226C

Điều hoà Panasonic CS-EX226C

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-EX226C

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS-EX226C

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2016

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Panasonic CS-805CXR2 Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-805CXR2

Điều hoà Panasonic CS-805CXR2

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-805CXR2

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS-805CXR2

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2015

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Panasonic CS-285CFR Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-285CFR

Điều hoà Panasonic CS-285CFR

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-285CFR

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS-285CFR

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2015

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Màu Trắng

Điều hoà Panasonic CS-284CFR Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-284CFR

Điều hoà Panasonic CS-284CFR

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-284CFR

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS-284CFR

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2014

Công nghệ: Inverter

Điện năng sử dụng: 110V

Kiểu dáng: Treo tường

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Màu sắc: Maù trắng

Điều hoà Panasonic CS-GX226C Mới 2013 Điều hoà Panasonic CS-GX226C

Điều hoà Panasonic CS-GX226C

Giá bán Thỏa thuận

Điều hoà Panasonic CS-GX226C

Giá bán Thỏa thuận

Panasonic mã - CS-225CFR Mới 2013 Panasonic mã - CS-225CFR

Panasonic mã - CS-225CFR

Giá bán Thỏa thuận

Panasonic mã - CS-225CFR

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: Panasonic mã - CS-225CFR

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Năm sản xuất: 2015

Công nghệ: Inverter

Điều hòa Panasonic CS - EX 283C Mới 2013 Điều hòa Panasonic CS - EX 283C

Điều hòa Panasonic CS - EX 283C

Giá bán Thỏa thuận

Điều hòa Panasonic CS - EX 283C

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: CS - EX 283C

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Công nghệ: Inverter

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Tủ lạnh Nhật Bãi SANYO  SR-FS400T(SN)

Tủ lạnh Nhật Bãi SANYO SR-FS400T(SN)

Giá bán Thỏa thuận

Tủ lạnh Nhật Bãi SANYO SR-FS400T(SN)

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: SR-FS400T(SN)

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Tủ lạnh Nhật Bãi Hitachi R-SF620CM (T)

Tủ lạnh Nhật Bãi Hitachi R-SF620CM (T)

Giá bán Thỏa thuận

Tủ lạnh Nhật Bãi Hitachi R-SF620CM (T)

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: R-SF620CM (T)

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Công nghệ: Inverter

Nguồn điện: 100V(50~60Hz)

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Tủ lạnh Nhật Bãi Hitachi R-SF52ZM ( H )

Tủ lạnh Nhật Bãi Hitachi R-SF52ZM ( H )

Giá bán Thỏa thuận

Tủ lạnh Nhật Bãi Hitachi R-SF52ZM ( H )

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: R-SF52ZM ( H )

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Công nghệ: Inverter

Nguồn điện: 100V(50~60Hz)

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Tủ lạnh Nhật Bãi Mitsubishi MR-JX60W-N

Tủ lạnh Nhật Bãi Mitsubishi MR-JX60W-N

Giá bán Thỏa thuận

Tủ lạnh Nhật Bãi Mitsubishi MR-JX60W-N

Giá bán Thỏa thuận

Mã sản phẩm: MR-JX60W-N

Tình trạng: Hàng Nhật Bãi 100%, chưa qua sửa chữa

Xuất xứ: Hàng nội địa Nhật Bản

Công nghệ: Inverter

Nguồn điện: 100V (50~60Hz)

Bảo Hành: Miễn phí bảo hành tại nhà 1 năm

Hotline: 0912 033 908

Máy giặt Nhật Bãi NA - 3600 L Mới 2013 Máy giặt Nhật Bãi NA - 3600 L

Máy giặt Nhật Bãi NA - 3600 L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi NA - 3600 L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi NA-VX7000L Mới 2013 Máy giặt Nhật Bãi NA-VX7000L

Máy giặt Nhật Bãi NA-VX7000L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi NA-VX7000L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi TW-Q820L Mới 2013 Máy giặt Nhật Bãi TW-Q820L

Máy giặt Nhật Bãi TW-Q820L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi TW-Q820L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi TW-Z370L Mới 2013 Máy giặt Nhật Bãi TW-Z370L

Máy giặt Nhật Bãi TW-Z370L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi TW-Z370L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi TW-G510L Mới 2013 Máy giặt Nhật Bãi TW-G510L

Máy giặt Nhật Bãi TW-G510L

Giá bán Thỏa thuận

Máy giặt Nhật Bãi TW-G510L

Giá bán Thỏa thuận

 1 2 3 4 5 ... 7 8 Next
bảo hành tận nơidang ky kinh doanh
Hỗ trợ Online

Hotline : 0912.033.908

Kinh Doanh:

Điện thoại: 0912.033.908

Kỹ thuật:

Điện thoại: 0978.816.998

Đối tác